Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Mickelsörarnas ögrupp består av över 300 skogbevuxna öar i norra Kvarken, nordost om Replot. En del av öarna är statsägda och en del är privata naturskyddsområden. Öarnas terräng är mycket stenig. På området kan man se bl.a. flera fornminnen, som t.ex. jungfrudanser, kompassrosor och även rester av fångstläger och hamnar.

Mickelsörarnas före detta sjöbevakningsstation i Kummelskär fungerar numera som naturstation. Stationen betjänar både Kvarkens båtresenärer och turistföretag, som anländer med sina grupper. Vid stationen fungerar ett sommarcafé som är öppet dagligen från midsommar till början av augusti. Via caféföretagaren kan man boka inkvartering, bastuturer och måltider.