Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Molpehällorna består av flera grunda och ihopväxta öar. Ön pryds av unga lövskogar, vassområden och igenväxande havsvikar. På ön finns en gammal sjöbevakningsstation. Stationsbyggnaden har bara en våning, men den har ett utsiktstorn som reser sig över trädtopparna öppnande en fin vy till havet och över ön. På ön finns en mångsidig cirka en kilometer lång naturstig. På gården finns bland annat ett utedass och en eldplats.