Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sidantal 35 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 4
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-7466-3 (painettu)
Upplagan har utgått
Mera information

2. painos 1995