Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 4 s.
Språk
deutsch
Andra språkversioner
suomi
Upplagan har utgått