Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 40 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 24
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-0290-0 (painettu)
Upplagan har utgått