Författare Heinonen Petri, Hallila Heikki, Koivurinne Jorma, Oikarinen Aimo, Saarikoski Pekka, Salmi Oiva, Soinne Hanna, Tanninen Timo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 111 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 12
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-037-8
Upplagan har utgått