Författare Metsähallitus, 3Dolli Oy
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 6 videota
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen Luontopalvelut on tuottanut osana Lauhanvuoren-Hämeenkankaan luontomatkailualueen asiakaspalveluverkoston kehittäminen -hanketta kuuden jakson videosarjan koululaisille.

Tietokoneanimaatioina toteutettu sarja perehdyttää Lauhanvuoren ja Hämeenkankaan luontomatkailualueen geologiseen historiaan ja kertoo alueen maa- ja kallioperästä, jääkausihistoriasta ja soiden synnystä.

Geologiset animaatiot ovat katsottavissa Youtubessa:

 1. Kvartäärikauden jäätiköitymiset (youtube.com)
  Milloin jääkausiaika alkoi? Mitä ovat Elster, Saale ja Veiksel? Miten laajalle jääkauden jäätiköitymiset ulottuivat?
 2. Sisä-Suomen reunamuodostuma (youtube.com)
  Mikä on Sisä-Suomen reunamuodostuma ja miten se syntyi?
 3. Hämeenkankaan synty (youtube.com)
  Miten Hämeenkangas syntyi kahden mannerjäätikön kielekkeen väliin?
 4. Pohjankankaan synty (youtube.com)
  Miten Pohjankangas syntyi jäätikköjoen kasaamista hiekka- ja sorakerroksista?
 5. Lauhanvuoren synty (youtube.com)
  Länsi-Suomen korkeimpiin kuuluvan mäen geologinen tarina. Mitä ovat kivijadat? Mikä on moreenikalotti?
 6. Kauhanevan synty (youtube.com)
  Länsi-Suomen hienoimman suoalueen syntytarina. Miten maannousu ja soistuminen liittyvät toisiinsa? Mitä eroa on aapa- ja keidassuolla?
Mera information

Alueesta on tehty myös toinen animaatiosarja: Vuoristosta Suomaaksi – Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin geologinen tarina.