Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
english
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Från toppen av det högsta berget i Västra Finland öppnar sig ett väldigt landskap ändå till det flacka Österbottens skogar och hav. Samtidigt gör du en resa tillbaka i tiden. Bergssluttningarnas vida tallmoar och krönens frodiga grandungar gömmer spår av istiden, omfattande djävulsåkrar och forntida strandvallar. Kom också på vintern: skidspåren hålls i bra skick.

Walk up Lauhanvuori Hill and climb the viewing tower to get panoramic views over the forested lowlands stretching off to the shores of the Gulf of Bothnia. The hillside forests contain geological traces showing how the scenery has changed since the Ice Age, including extensive boulder fields and banks formed along ancient shorelines. The park’s ski-trails are well maintained during the winter.