Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Pohjoinen lenkki 3,8 km, eteläinen lenkki 6,7 km, koko latukierros 10,3 km. Kiertosuunta: myötäpäivään.

Huom. vuonna 2024 poistuneet latuosuudet on merkitty rukseilla karttaan, ja myös reittien pituuksiin on tullut muutoksia.