Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 2 pp.
Språk
english
Andra språkversioner
Sammandrag

The Kirveslammen Kierros Trail, located in the Leivonmäki national park, offers its visitors a nature experience with open marshland as well as the rustle of a pine forest. The nature observation tower halfway through the Trail offers a view to crown the experience.

Esite on tuotettu #Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle -hankkeessa. Luonto löytyy läheltä – Keski-Suomesta.