Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 2 pp.
Språk
english
Andra språkversioner
Sammandrag

The accessible trail in Leivonmäki National Park allows everyone to enjoy a beautiful lake scenery and travel in pine forests and marshlands. You can spend time at the open campfire hut on both sunny and rainy days.

Esite on tuotettu #Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle -hankkeessa. Luonto löytyy läheltä – Keski-Suomesta.