Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Leivonmäki nationalpark i Joutsa är ett utmärkt utflyktsmål för familjer. De lättframkomliga lederna går i varierande ås- och strandlandskap. Haapasuo i parkens sydliga del är den viktigaste öppna myren i naturtillstånd i södra Mellersta Finland.