Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Den gyllene älvdalen leder in dig i Samelands hjärta. I Lemmenjoki får du äkta vildmarksstämning och känsla för det lappländska guldet redan på en guidad dagsutflykt på en älvbåt. Du kan bekanta dig med renkungen Kaapin Jounis gård och det samiska levnadssättet i området på en guidad utflykt. I Finlands största nationalpark kan du också själv i lugn och ro göra utflykter utanför de markerade lederna.