Författare Kajala Liisa (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2004
Sidantal 335 s.
Språk
english
suomi
ISBN 952-446-425-x (painettu)
Sammandrag

Tämä kirja on kunnianosoitus Lemmenjoelle, Suomen laajimmalle kansallispuistolle ja metsäerämaalle. Samalla se on ensimmäinen Lemmenjoen kansallispuistosta julkaistu laaja luonnon ja käytön kuvaus. Kirjassa on useiden asiantuntijoiden kirjoituksia puiston ja sen lähialueiden ihmisistä ja luonnosta, historiasta ja nykypäivästä. Kertomuksia havainnollistaa runsas kuvitus ja kartat. Lopussa on laaja selvitys puiston paikannimistöstä.

This is a book about Lemmenjoki National Park, Finland’s largest national park and forested wilderness. The book contains an English summary and maps with English texts. It also abounds in photographs with English captions that make the reader familiar with the past and the present of Lemmenjoki National Park as well as its nature and the people living in its vicinity.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 45 €
Mera information

Tiivistelmä sekä kartta- ja kuvatekstit myös englanninkielisinä.

Kirjan voi ostaa Ylä-Lapin luontokeskus Siidasta. Sitä ei lähetä postitse.