Författare Taivainen Jouni
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 6 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen KMO kulttuuriperintöinventointihanke inventoi kesä-heinäkuussa 2010 Ruunaan retkeilyalueen (pl. suojelualueet) ja siihen liittyviä metsätalousmaita yhteensä noin 12 000 hehtaaria. Kenttätyöaika oli noin kuukauden. Samassa yhteydessä tarkastettiin Pielisen rannalla sijaitsevaa metsätalousmaata Kinahmossa, josta Mikroliitti Oy:n inventoinnissa vuonna 2001 oli löytynyt yksi kivikautinen asuinpaikka. Alueen tarkastuksessa kesällä 2010 löydettiin Metsähallituksen mailta uusi ennestään tuntematon kivikautinen asuinpaikka Ertonvaara 1:stä.

Mera information

KMO Kulttuuriperintöinventointihanke