Författare Heinänen Teijo, Ormio Hannu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 44 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 40
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-055-6 (painettu)
Upplagan har utgått