Författare Uotila Outileena
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 43 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 41
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-061-0 (painettu)
Sammandrag

Tässä työssä selvitettiin, mitä ja millaisia tekstiileitä torpissa ja metsänvartijatiloilla oli vuosina 1900-1917. Tutkimusalueena oli Lounais-Hämeessä sijaitseva Tammelan kunta ja erityisesti kunnan takamailla sijaitseva Korteniemen noin 200 vuotta vanha tila. Tavoitteena oli selvittää tekstiileissä käytetyt materiaalit, värit, lankatiheydet ja sidokset. Selvityksen pohjalta tehtiin suunnitelma tekstiileistä, joita ehdotetaan hankittavaksi Korteniemen metsänvartijatilalle.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Lähdemateriaalina olivat perunkirjat, Wetterhoffin tekstiilikokoelmien tekstiilinäytteet, usean Hämeessä sijaitsevan museon tekstiilit sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus. Selvitystä varten tehtiin myös kaksi haastattelua.

Tammelalaisissa torpissa ja metsänvartijatiloilla oli vähän tekstiilejä. Pääasiassa ne olivat vuodetekstiilejä. Verhoja, pöytäliinoja ja mattoja torppareilla oli harvoin. Vaikka tekstiilit tuotettiin pellavanviljelystä ja lampaankasvatuksesta alkaen kodeissa, pellava- ja villalangat kehrättiin ohuiksi ja kankaat kudottiin tiiviiksi. Värejä käytettiin melko vähän; käytetyimpiä olivat harmaa, värjäämätön ja valkaistu pellava sekä sininen, punainen ja ruskea. Sidoksina olivat tavallisesti palttina ja erilaiset toimikkaat, myös tirkkua, leppäliinaa ja kudekuviollista käytettiin.

Suunnitelman mukaan Korteniemen perinnetilalle ehdotetaan hankittavaksi samanlaiset vuodetekstiilit kuin 1910-luvulla eläneen metsänvartijaperheen jäsenillä oli. Muita sisustus- ja ulkotekstiileitä ehdotetaan hankittavaksi vain vähän. Suunnitelma sisältää luettelon hankittavista tekstiileistä ja päärakennuksen pohjapiirroksen, johon tekstiilit on sijoitettu.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €