Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
Sammandrag

TAVI – Tiedä, Arvaa, Veikkaa ja Ihmettele. Monivalintatehtäviä koululaisille.