Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tehtäviä Liminganlahden luontokeskuksen näyttelyyn pienemmille koululaisille. Tehtävät voi tehdä yksin tai parin kanssa.