Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Limingoviken är ett internationellt känt och betydelsefullt fågelvatten och en viktig rastplats för flyttfåglar. Det lönar sig att börja utflykten till Limingoviken från naturumet. Vid Virkkula fågeltorn vid naturumets strand är det fart och fläkt från morgon till kväll.