Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

I Limingovikens naturum får du utflyktstips och möjlighet att lära känna fåglarnas liv på Finlands vackraste naturutställning. Naturumet är lättillgängligt och ett populärt dagsutflyktsmål både bland barnfamiljer och fågelskådar, .cirka 35 km från centrum av Uleåborg.