Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Linnansaari nationalpark är finländsk sjönatur när den är som allra bäst. Nationalparken med sina hundratals holmar och skär är saimenvikarens och fiskgjusens rike. De gamla svedjeskogarna och vårdbiotoperna vittnar om människans och naturens samexistens.