Författare Hanhimäki Taina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sidantal 10 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Litokairan Natura-alueella tehtiin kääväkäsinventointi syksyllä 2003 alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten. Hoito- ja käyttösuunnitelman teko on osa Suometsäerämaa Life -projektia. Suomen eteläisimpiin aapasuoerämaa-alueisiin kuuluva Litokaira sijaitsee Oulun ja Lapin läänin rajalla, Pudasjärven, Ranuan ja Kuivaniemen kuntien alueilla. Litokairan Natura-alueen kokonaispinta-ala on 30 392,1 ha, josta kivennäismaata on 6822 ha, suota 22961 ha ja vesistöjä noin 609 ha. Alue sisältää maa-aineslailla, metsälailla ja luonnonsuojelulailla suojeltavia alueita. Pääosin alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan, mutta eteläosassa sijaitsevan Puolakkavaaran alueen osalta valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Litokairan Natura-alueeseen sisältyy 1988 perustettu Lapiosuon-Ison Äijönsuon soidensuojelualue ja 1955 perustettu Karhusaaren aarnialue. Litokaira on myös IBA- (Internationally Important Bird Area) alue ja Euroopan Neuvoston soidensuojeluohjelman ja Project Telma:n kohde.

Mera information

Suometsäerämaa-Lifen perusselvityksiä.