Författare Hanhimäki Taina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sidantal 11 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Litokairan Natura -alueella tehtiin kasvillisuusselvitys kesällä 2003 alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten. Hoito- ja käyttösuunnitelman teko on osa Suometsäerämaa Life -projektia. Suomen eteläisimpiin aapasuoerämaa-alueisiin kuuluva Litokaira sijaitsee Oulun ja Lapin läänin rajalla, Pudasjärven, Ranuan ja Kuivaniemen kuntien alueilla. Litokairan Natura-alueen kokonaispinta-ala on 30 392,1 ha, josta kivennäismaata on 6822 ha, suota 22960,7 ha ja vesistöjä 609,4 ha. Alue sisältää maa-aineslailla, metsälailla ja luonnonsuojelulailla suojeltavia alueita. Pääosin alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan, mutta eteläosassa sijaitsevan Puolakkavaaran alueen osalta valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Litokairan Natura -alueeseen sisältyy 1988 perustettu Lapiosuon-Ison Äijönsuon soidensuojelualue ja 1955 perustettu Karhusaaren aarnialue. Litokaira on myös IBA- (Internationally Important Bird Area) alue ja Euroopan Neuvoston soidensuojeluohjelman ja Project Telma:n kohde.

Mera information

Suometsäerämaa-Lifen perusselvityksiä.