Författare Hanhimäki Taina, Kauppi Pekka, Tuohimaa Heikki, Pesonen Minna, Wiiskanta Mari (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 137 s.
Språk
suomi
ISBN 952-446-453-5 (painettu)
Sammandrag

Litokairaa koskevien perusselvitysten kokoelman tarjoama tieto on käyttökelpoista materiaalia alueen opastuksissa, sitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös alueen luontomatkailun ideoimisessa sekä omatoimisessa alueeseen tutustumisessa. Nämä selvitykset ovat mukavaa ja hyödyllistä luettavaa myös sellaisenaan. Niitä voi suositella kaikille luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneille. Vuosina 2002-2005 toiminut Suometsäerämaa Life on mahdollistanut tämän julkaisun tekemisen. Hankkeen tavoitteena on ollut suotuisan suojelutason turvaaminen alueen aapasoilla, metsissä ja lintualueilla sekä eri maankäyttömuotojen kestävä yhteensovittaminen.

Upplagan har utgått