Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 10 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Isojärven kansallispuiston keskiosassa kiertävän 3 km:n pituisen luontopolun opas- ja tehtävävihko. Luontopolun varrella on kahdeksan numerotaulua, joihin liittyvät tekstit ja tehtävät ovat tässä opasvihkossa. Tehtävät on suunnattu erityisesti koululaisille ja niiden tavoitteena on syventää luonnon havainnointia.