Författare Lehväslaiho Tuure
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 144 s.
Språk
suomi
ISBN 952-446-226-5 (painettu)
Sammandrag

Metsänhoitaja Tuure Lehväslaiho työskenteli sodanjälkeisen Lapin asutustoiminnan ja metsienkäytön virkamiehenä, jonka työ oli usein kaikkea muuta kuin byrokraattista kynänpyöritystä toimistotyöpöydän ääressä. Suuren osan työmatkoista hän teki hiihtäen tai jalkapaitikassa, majapaikkoina teltta tai syrjäkylien talot. Näihin kansiin hän on koonnut muistikuviaan unohtumattomista tapahtumista 1950- ja 1960-luvuilta Lapin erämaista ja ihmisistä. Ne ovat persoonallisia kuvia jo kadonneesta elämänmenosta. Lapin luonnon vetovoima sen sijaan on säilynyt yhtä voimakkaana vuodesta toiseen, vaikka kulkijalle näyttäytyivät luonnon muutkin voimat. Kertoja sai kokea niin lumivyöryn ja eksymisen kuin hehkuvan helteen ja räkkäpuuronkin.

Upplagan har utgått
Mera information

2. painos.