Författare Rissanen Kalervo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sidantal 31 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Hakkuiden ympäristönäkökohtien huomioimisen seuranta aloitettiin Metsähallituksessa vuonna 1994, minkä jälkeen seurantaa on jatkettu joka vuosi. Täten vuonna 2001 toteutettu seuranta on jo kahdeksas perättäinen. Seurannan tulokset on julkaistu joka vuosi erillisenä raporttina ja lisäksi ensimmäisen viisivuotisjakson tulokset on esitetty Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja -sarjan numerossa 23 “Luonnonhoidon seuranta Metsähallituksessa 1994-1998”. Julkaisussa on kuvattu tulosten lisäksi seurannan taustat, sisältö ja seurantamenetelmän kehittyminen. Tässä raportissa esitetään tämän vuoksi vain vuoden 2001 seurannan päätulokset ja tärkeimpien tulosten osalta myös kehityssarjat jaksolta 1994-2001.

Upplagan har utgått