Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 8 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Beetles LIFE -hankkeen kohdelajien huomioiminen metsätaloudessa ja niiden elinympäristöjen luonnonhoito.