Författare Nykänen Riitta, Pyykkö Jarmo, Määttä Jyrki, Kilpiä Anna, Veteläinen Pekka, Anttila Ilkka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 33 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Etelä-Kuusamon vanhojen metsien life-projektissa koottu työkirja kouluille.