Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sidantal 55 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 1
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-7465-5 (painettu)
Upplagan har utgått