Författare Sundman Maria, Hasa Jenni, Juntunen Hely, Karvonen Lauri, Kiiskinen Aki, Kuusisto Laura, Miettinen Ossi, Pirttilä Lea, Salmi Juha, Satta Jyrki, Tolonen Siiri, Vasama Arja
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 135 s.
Språk
suomi
ISBN 978-952-295-244-8 (painettu), 978-952-295-245-5 (pdf)
Sammandrag

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueen eteläpuoleisessa Lapissa vuosina 2019-2024.

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Lapin luonnonvarasuunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen asiakkaista ja muista sidosryhmistä kootun yhteistyöryhmän kanssa. Suunnitteluun osallistuivat myös porotalouden, metsätalouden, virkistyksen, kuntien ja kuntaryhmien, luonnonsuojelun ja matkailun teemaryhmät. Suunnitteluun pystyi antamaan palautetta kaikille avoimen verkkokyselyn kautta. Lisäksi luonnonvarasuunnitelmaan osallistuivat Rovaniemen kahdeksasluokkalaiset nuoret Kasit metsään -tapahtumassa.

Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) mukaisesti Metsähallituksen hallitus vahvisti luonnonvarasuunnitelman 25.4.2019.

Luonnonvarasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Uusi luonnonvara suunnitelma laaditaan vuonna 2024.

Mera information

Luonnonvarasuunnitelma on julkaistu myös e-kirjana (e-julkaisu.fi).

Julkaisua on painettu pieni määrä Metsähallituksen omaan käyttöön.