Författare Kukko Timo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sidantal 187 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 05
ISSN-L 1239-1670
ISBN 951-53-0823-2
Upplagan har utgått
Mera information

Julkaistu samansisältöisenä aiemmin Metsähallituksen kiinteistöpalvelujen luonnonvarayksikössä tehtynä metsänarvioimistieteen pro gradu -työnä.