Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Kuhmon metsät, suot, järvet ja joet koskineen tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet virkistäytymiseen. Retkeily, marjastus ja sienestys, kalastus ja metsästys ja monet muut luontoharrastukset ovat täällä lähellä. Kuhmon rikas luonto tarjoaa unohtumattomia elämyksiä ympäri vuoden.