Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 8 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-295-156-4 (painettu), 978-952-295-157-1 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksen Luontopalvelujen työ tuotti paljon hyviä tuloksia vuonna 2015 kaikilla osa-alueilla ja kaikkialla Suomessa. Työstämme hyötyivät niin saimaannorppa kuin yrityksetkin sekä niin maahanmuuttajat kuin metsästys- tai kalastusluvan
ostajatkin.

Vaalimme Suomen luontoa ja kulttuuriperintökohteita sekä lisäämme ympäristötietoisuutta. Tarjoamme verovaroin hyvät peruspalvelut ulkoiluun ja eränkäyntiin ja luomme edellytyksiä luontomatkailuyritysten toiminnnalle.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €