Författare Isokääntä Outi (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 96 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 35
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-1370-8 (painettu)
Upplagan har utgått
Mera information

2. uud. p.