Uudempi painos olemassa
Författare Kyötilä Maarit, Lindgren Leif, Vasama Arja, Wolf Lili-Ann
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sidantal 96 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 16
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9339-0 (painettu)
Upplagan har utgått