Författare Hjort Jan, Virtanen Kimmo, Aarnio Jouni, Annanpalo Ritva, Mutanen Marko, Martikainen Petri, Rassi Pertti, Rajasärkkä Ari, Lehtonen Hannu (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal 146 s.
Språk
suomi
ISBN 952-446-318-0 (painettu)
Sammandrag

Syöte Life -projektin tavoitteena on yhteensovittaa luonnonsuojelu ja muut maankäyttömuodot Syötteen alueella. Projektin päätoimenpiteenä on hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen alueelle. Suunnitelma edellyttää erilaisia perusselvityksiä alueen luonnosta ja historiasta. Tähän teokseen on koottu Syöte Life -projektin aikana tehdyt perusselvitykset geomorfologiasta, suohistoriasta, metsien käytön historiasta, luonto- ja kultturibiotoopeista, perhosista, kovakuoriaisista ja maalinnustosta. Perusselvitykset kertovat alueen luonnon monipuolisuudesta ja osoittavat alueen merkittävyyden ja tarpeellisuuden sekä kotimaisessa suojelualueverkossa että Euroopan unionin Natura 2000 -verkostossa.

Upplagan har utgått
Mera information

Julkaisu on luettavissa Syötteen luontokeskuksessa (luontoon.fi)