Författare Oulun kaupunki, Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 9 x 1-2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Materiaali sisältää retkikohde- ja työkortteja, joita Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminta käyttää luontotoimintansa järjestämisessä. Kolme korteista esittelee Oulun seudun lähiluontokohteita, loput kuusi Metsähallituksen alueilla tehtäviä luonnonhoitotöitä. Kortteja voivat hyödyntää vapaasti toiminnassaan myös muut tahot.