Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal taitelehtinen
Språk
suomi
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Monipuolista tietoa Suomen suurpedoista.

Mångsidig information om de stora rovdjuren i Finland.

Tillgänglig i tryckt format
Förfrågningar och beställningar
Kuhmon luontokeskus Petola (luontoon.fi)