Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Tarkistitko säännöt, pysythän reitillä, kilauta ja hidasta.

Läste du reglerna, håll dig på lederna, använd ring-klockan och sakta in.

Did you check the rules, keep to the trail, alert others and slow down.