Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 5 x 1 s.
Språk
english
sámegiella
suomi
svenska
Sammandrag

Saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ovat poronhoito, kalastus, metsästys, luonnontuotteiden keräily ja saamenkäsityöt sekä niiden nykyaikaiset harjoittamisen muodot. Nämä elinkeinot ovat saamelaiskulttuurin pohja ja ne ylläpitävät saamelaisten kotiseutualueen elinvoimaisuutta, saamen kieltä, perinteistä tietoa, luontosuhdetta, saamelaiskulttuurin yhteisöllisyyttä ja saamenkäsityötä.

Huoneentauluun on koottu tiivistetysti asiat, jotka täytyy huomioida vierailtaessa saamelaisten kotiseutualueella.