Författare Hiltunen Timo, Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Martti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 25 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen omilla päätöksillään perustamat ympäristöarvometsät ovat alueita, joiden talouskäyttö jatkuu, mutta sen rinnalle nostetaan luonnon monimuotoisuuden suojelun tukeminen toiseksi päätavoitteeksi. Alueiden hoidossa otetaan korostetusti huomioon myös maisema, kulttuuriarvot sekä virkistyskäyttö ja luontomatkailua edistävien luonnonpiirteiden säilyminen.

Mäkelän virkistysmetsä perustettiin vuonna 1997 ja sijaitsee Pylkönmäen kunnan luoteisosassa lähellä Karstulan kunnan rajaa. Pinta-ala on 425 hehtaaria. 

Elektronisk publicering