Författare Mustonen Antti, Härkönen Esa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
ISSN-L 1239-114X
Sammandrag

Keväällä 1994 perustettiin kestokoealoja Bräcke-muokkausalueille Savukoskelle, Pelkosenniemelle ja Posiolle. Kokeiden tavoitteena oli vertailla istutuspaikan, istutussyvyyden, humuksen paksuuden ja maalajin vaikutusta männyn taimien kehitykseen. Kokeet on inventoitu syksyllä 1994 ja 1995.

Syväistutuksessa taimi istutetaan siten että kolmasosa taimen versosta jää normaalia istussyyvyyttä syvemmälle. Humuksen paksuus ja maalaji määritettiin istutuspaikan läheisyydestä.

Tulokset tukevat käytännössä sovellettavia istutusohjeita, jotka perustuvat ruotsalaisiin tutkimuksiin. Niiden mukaan paras istutuspaikka on kohouma, joka muodostuu kaksinkerroin käännetystä humuspatjasta ja ohuesta kivennäismaakerroksesta sen päällä.

Tillgänglig i tryckt format