Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Martimoaavan–Lumiaavan–Penikoiden soidensuojelualue on Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Alueella on myös vanhoja metsiä ja vaaramaisemia.