Författare Laamanen Risto, Leskinen Jarmo, Soinne Hanna
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 6 s.
Språk
suomi
ISSN-L 1239-114X
Tillgänglig i tryckt format
Mera information

Artikkelin kirjoittajat toimivat Tikkurilassa Metsähallituksen kiinteistöpalvelujen luonnonvarayksikössä luonnonvarasuunnittelun asiantuntijatehtävissä. Luonnonvarayksikkö vastaa Metsähallituksen hakkuulaskelmista ja niiden kehittämisestä.