Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Karttaesite, jossa retkeilyn palvelurakenteet Merenkurkun maailmanperintöalueella.

Broschyr med friluftskonstruktioner markerade på kartan i Kvarkens världsarvsområde.

Brochure showing outdoors service constructions on a map in Kvarken Archipelago World Heritage Site.