Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Svedjehamn on kalasatama, jonka maisemaa hallitsevat pyykkilautaa muistuttavat De Geer -moreenimuodostelmat. Alueen monimuotoinen luonto muuttuu jatkuvasti maan kohoamisen seurauksena, muodostaen runsaasti erilaisia kosteikkoja, kuten fladoja, kluuvijärviä, lampia ja soita.

Merenkurkun isoin ja hienoin näkötorni (Saltkaret) sijaitsee täällä meren ja Bodvattnetin välisellä kannaksella.

Svedjehamnin kupeessa olevan Bodvattnetin ympäri kiertää 3,8 km pitkä luontopolku (Bodvattnet runt). Svedjehamnista Panikeen kulkee myös 12 km pitkä vaellusreitti, jonka varrella on kaksi veneellä ylitettävää salmea.