Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Kaikissa rannikkokylissä on kautta aikain etsitty jatkuvasti parhaita venepaikkoja, ja sittemmin venepaikasta on tullut kylän satama ja venevaja-alue. Tärkeimpiä venepaikalle asetettuja vaatimuksia ovat olleet myrskyiltä suhteellisen suojaisa paikka, asutuksen ja kodin läheisyys, riittävän syvä vesi venevajan rantaan asti ja riittävästi tilaa venevajalle ja verkonkuivausseipäille. Suurissa kalastajakylissä kävi usein niin, että mataloituminen pakotti kalastajat muuttamaan venevajansa uuteen satamapaikkaan.