Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 7 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Tämä materiaali tarjoaa työkaluja suunnitella oppilaslähtöinen retki, jonka aikana oppilaat oppivat metsästä ja retkeilystä heitä innostavilla tavoilla siten. Jokaisella on aktiivinen ja osallistuva rooli. Oppilaslähtöisyyden hyötyjä ovat oppimiseen sitoutuminen, motivaatio, innostus, kuulluksi tuleminen, yhteinen kehittäminen ja kehittyminen. Oppijat kokevat tällöin oppimisprosessin omakseen ja sitoutuvat osallistumaan siihen. Materiaali on tuotettu Suomen luontokeskus Haltiassa osana Erasmus+ Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places (NANOL) -hanketta.

Aineiston sisältää seuraavat osiot:

  1. Miten suunnitella oppilaslähtöinen retki?
  2. Oppilaslähtöisiä tehtävät luonnossa
  3. Helppoja ja osallistavia keskustelumenetelmiä
  4. Muistitaulu oppilaslähtöisen retken ohjaajalle
  5. Retkeilyn ABC
  6. Termit haltuun
  7. Lisää lukemista aiheesta.